ไทยขึ้นอันดับที่ 2 ในอาเซียน และอันดับ 7 ของโลก ส่งออกมะม่วงสด

24 เมษายน 2565, 10:52 น. TNN ONLINE

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยยอดการส่งออกมะม่วงสดของไทย ขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน และอันดับ 7 ของโลก รวมมูลค่ากว่า 95 ล้านเหรียญสหรัฐ

วันนี้ (24 เม.ย.65) นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการติดตามการส่งออกมะม่วงของไทย พบว่าปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอันดับที่ 2 ในอาเซียน และอันดับ 7 ของโลก 

โดยในปี 2564 ไทยส่งออกมะม่วงสดรวมมูลค่า 95 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 52 จากปี 2563 โดยในจำนวนนี้เป็นการส่งออกไปยังประเทศคู่ตกลงการค้าเสรี (เอเฟทีเอ) ของไทย 18 ประเทศ คือ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี เปรู และฮ่องกง 

โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98 เพียงช่วง 2 เดือน ของปีนี้ มีมูลค่าการส่งออกแล้ว 11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เมียนมา และเวียดนาม

สำหรับประเทศคู่ตกลงการค้าเสรี เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฮ่องกง และจีน เป็นตลาดนำเข้ามะม่วงสดที่สำคัญ และนิยมมะม่วงพันธุ์ไทย ซึ่งมีศักยภาพ อย่างเช่น น้ำดอกไม้ มหาชนก เขียวเสวย และโชคอนันต์ จึงเป็นโอกาสที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบัน 15 ประเทศคู่ตกลงการค้าเสรี คือ อาเซียน 7 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี และเปรู ไม่เก็บภาษีนำเข้ามะม่วงสดจากไทยแล้ว ส่วนอีก 3 ประเทศ คือ ลาว และกัมพูชา ลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 5 ส่วนเกาหลีใต้ ลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 24 

นอกจากนี้ ผลไม้แปรรูปที่เป็นขนมขบเคี้ยวของไทย ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย.

Cr. TNN ONLINE