ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565, 12.50 น. นสพ.บ้านเมือง

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr Allan McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตามจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย คณะสมาคมนักเรียนเก่าออสเตรเลีย ในโอกาสมอบถังน้ำช่วยภัยแล้งให้กับโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในช่วงหน้าแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) ด้วยการประสานงานลงพื้นที่สำรวจปัญหาระบบน้ำดื่มที่สะอาดให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่อง

โดย โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนจำนวน 360 ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติไทย กะเหรี่ยง มอญ พม่า กัมพูชา ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้น้อย ฐานะยากจน พร้อมกันนั้นยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนของนักเรียนอีกด้วย

Cr. นสพ.บ้านเมือง