ส่งคืนขยะกลับออสเตรเลีย ฝ่าฝืนปนมากับเศษกระดาษ

28 กรกฎาคม 2565, 15:22 น. TNN ONLINE

” เตรียมส่งคืนขยะกลับประเทศออสเตรเลีย หลังตรวจพบสินค้านำเข้าจากจากตู้คอนเทนเนอร์คล้ายกัน มีน้ำหนักประมาณ 130 ตัน โดยเป็นเศษกระดาษและมีวัสดุเจือปน ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี “

กรมมลควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรมศุลกากร เข้าตรวจสอบสินค้าขาเข้าที่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิกเปเปอร์ จำกัด ที่สำแดงว่าเป็นเศษกระดาษ  น้ำหนักประมาณ130 ตัน ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยเป็นเศษกระดาษและมีวัสดุเจือปน เช่น กระเป๋าผ้า ซองบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมอนามัย สเปรย์กระป๋อง ซองยา รวมวัสดุเจือปนประมาณ 20- 30 เปอร์เซ็นต์ เข้าข่ายเป็นขยะเทศบาล ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและหน้านำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้สั่งการให้ดำเนินคดีและส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็ว และให้กรมควบคุมมลพิษประสานงานกรมศุลกากรดำเนินการกับผู้นำเข้าสินค้าต้องห้าม โดยให้กำชับไปยังหน่วยงานของประเทศต้นทางเพื่อเน้นย้ำกฎระเบียบมิให้ส่งสินค้าที่เข้าข่ายเป็นขยะเทศบาลมายังประเทศไทยอีก  

ซึ่งหลังจากกรมมลควบคุมมลพิษ และ กรมศุลกากรได้หารือกับบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิกเปเปอร์ จำกัด ได้ชี้แจงว่าจะนำสินค้าดังกล่าวไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษม้วนที่โรงงานใน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

ส่วนสาเหตุที่นำเข้าเนื่องจากเศษกระดาษเยือขาวในประเทศไม่เพียงพอทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการและจะป้องกันไม่ให้เกินเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีก  

จากข้อมูลเว็บไซต์ Greenpeace Southeast Asia Thailand  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าขยะพลาสติกของประเทศไทย พบว่า ไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศถึง 480,000 ตันต่อปี เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน โดยอันดับ 1 คือประเทศมาเลเซีย มีการนำเข้าขยะ 872,797 ตันต่อไป รองลงมา คือเวียดนาม 492,839 ตันต่อปี ส่วนไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศในปี 2561 อยู่ที่ 481,381 ตัน แต่ส่งออกขยะเพียง 74,906 ตัน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ,  Greenpeace Southeast Asia Thailand

ส่งคืนขยะกลับออสเตรเลีย ฝ่าฝืนปนมากับเศษกระดาษ
ส่งคืนขยะกลับออสเตรเลีย ฝ่าฝืนปนมากับเศษกระดาษ

Cr. TNN ONLINE