เพื่อความเสมอภาคทางเพศ

1 เม.ย. 2565 05:40 น. ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ทั้งนี้ โครงการมูลค่า 2.85 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (หรือราว 71 ล้านบาท) ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการรับรู้และส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในประเทศไทยและเวียดนามให้นำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสมอภาคทางเพศ (Gender- responsive procurement: GRP) ไปปฏิบัติ โดยมุ่งเป้าที่การจัดซื้อจัดจ้างจากธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ และผู้ประกอบการที่มีความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันทั่วโลกมีการจัดซื้อจัดจ้างจากธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของเพียงร้อยละ 1 เพื่อเป็นอีกช่องทางช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคม

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวในพิธีการเปิดตัวโครงการ ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำกรุงเทพมหานคร ว่า “WE RISE Together จะแก้ไขปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างที่ผู้ประกอบการหญิงต้องเผชิญในการเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างในไทยและเวียดนาม”

ด้าน ซาร่าห์ นิบบซ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบจาก UN Women Asia and the Pacific กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นการกำหนดนโยบายและกระบวนการที่สนับ สนุนธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ โดยส่งเสริมปัจจัยด้านอุปทานและอุปสงค์ที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยทั้งสองด้านอย่างรัดกุม”

โครงการ “WE RISE Together” ได้รับทุนสนับสนุนจากหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-ออสเตรเลีย ซึ่งที่ผ่านมาออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อการฟื้นตัวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจากโควิด-19 รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ การบูรณาการ และการพัฒนา และที่สำคัญโครงการนี้จะยิ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียอีกด้วย.

Cr. ไทยรัฐฉบับพิมพ์