“ทูตพาณิชย์ออสเตรเลีย”เดินหน้าดันสินค้าออร์แกนิก

06 ส.ค. 2564 เวลา 14:08 ฐานเศรษฐกิจ

“ทูตพาณิชย์ออสเตรเลีย” ชี้ ชาวออสเตรเลียหันมาบริโภคสินค้าออแกร์นิกเพิ่มขึ้น 37% ถือเป็นโอกาสผู้ประกอบการไทยส่งสินค้าไปเจาะตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารสำหรับเด็ก ของทานเล่น และอาหารพร้อมรับประทานจากแบรนด์ของผู้ผลิตเอง

นางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ติดตามและหาช่องทางในการขยายการส่งออกให้กับสินค้าไทยในฐานะเซลล์แมนประเทศ พบว่าในปี 2563 ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียที่ซื้อสินค้าออร์แกนิก มีประมาณ 11.3 ล้านคน หรือคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมด โดยครัวเรือนออสเตรเลียที่เปลี่ยนมาซื้อสินค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 37%

“ทูตพาณิชย์ออสเตรเลีย”เดินหน้าดันสินค้าออร์แกนิก

จากพฤติกรรมการบริโภคที่เล็งเห็นว่าสินค้าออร์แกนิกปลอดภัยจากสารเคมีเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป แต่ปัจจัยด้านราคาและความคุ้มค่า (คุณภาพ) ของสินค้ายังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อสินค้า

“ทูตพาณิชย์ออสเตรเลีย”เดินหน้าดันสินค้าออร์แกนิก

จึงนิยมซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต (Woolworths, Coles และ Aldi มีการพัฒนาและขยายรายการสินค้าออร์แกนิกให้มีความหลากหลายภายใต้แบรนด์ Private label) และร้านค้าปลีกสินค้าเพื่อสุขภาพมากที่สุด

เนื่องจากเป็นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นอกจากนี้สินค้าอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกถือเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียนิยมซื้อมากที่สุดถึง 90% ของสินค้าออร์แกนิกทั้งหมด โดยผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิกด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด รองลงมาคือ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดจากสารปรุงแต่ง Free range และ Non-GMO ซึ่งจะพิจารณารายละเอียดของส่วนผสมบนฉลาก เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิก (Australian Certified Organic: ACO) ซึ่งเป็นเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกที่ชาวออสเตรเลียรู้จักมากที่สุดคิดเป็น 62% และประเทศต้นกำเนิดสินค้า (Country of Origin) เพื่อประกอบในการตัดสินใจซื้อเป็นสำคัญ

“ทูตพาณิชย์ออสเตรเลีย”เดินหน้าดันสินค้าออร์แกนิก

จากรายงานของ Australian Organic Market Report 2021 ระบุว่า พื้นที่เกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกมีจำนวน 72.3 ล้านเฮกตาร์ คิดเป็น 1.5% ของพื้นที่การเกษตรทั่วโลก มูลค่าสินค้าออร์แกนิกในตลาดโลกขยายตัว 13% โดยผู้บริโภค 53% พิจารณาเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายออร์แกนิก บนฉลากสินค้าเป็นหลัก และมีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำตลาดสินค้าออร์แกนิกในตลาดโลกมีการขยายตัว 12.4% ต่อปี รองลงมาคือออสเตรเลียที่มีการขยายตัว 7.9% ต่อปี  

“ทูตพาณิชย์ออสเตรเลีย”เดินหน้าดันสินค้าออร์แกนิก

ขณะเดียวกันแม้ว่าในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิก ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออร์แกนิกลง แต่ภาพรวมการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในการซื้อสินค้าออร์แกนิกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 12.8% และรายงาน Australian Organic Market Report 2021 คาดว่าตลาดออร์แกนิกออสเตรเลียจะขยายตัวเฉลี่ย 15% ต่อปีไปจนถึงปี 2567 ดังนั้นการเติบโตของสินค้าออร์แกนิกในตลาดออสเตรเลียจะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าออร์แกนิกของไทยทั้งที่เป็นสินค้าแบรนด์ของผู้ผลิตเองและรูปแบบ OEM ผลิตให้กับแบรนด์สินค้าในประเทศ ตลอดจนการส่งออกสินค้าวัตถุดิบเพื่อการนำมาแปรรูปในออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเปอร์มาร์เก็ต Woolworth, Coles และ Aldi ที่มีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มรายการสินค้าออร์แกนิกให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าออร์แกนิกที่มีโอกาสการขยายตัวได้ดี คือ อาหารสำหรับเด็ก ของทานเล่น และอาหารพร้อมรับประทานที่ตอบโจทย์ชาวออสเตรเลียที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วและดีต่อสุขภาพ

Cr. ฐานเศรษฐกิจ