ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-อาเซียน-ออสเตรเลีย ระหว่างการหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศออสเตรเลีย

22 มี.ค. 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศออสเตรเลีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือสถานการณ์ในเมียนมา การประชุมกลุ่มภาค QUAD ระดับผู้นำ และความร่วมมือระหว่างไทย-อาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับนาย Justin Hayhurst รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศออสเตรเลีย (ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของออสเตรเลีย) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน-ออสเตรเลีย สถานการณ์ในเมียนมา และการประชุมกลุ่มภาคี QUAD ระดับผู้นำ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย อาเซียน และออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

ที่มา – กระทรวงการต่างประเทศ