เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเยี่ยมชม มธ. สถาบันฯและศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

Feb 11 , 2021. ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 3 ก.พ. 2564 รศ.ศุภัช ศุภชลาศัย ให้การต้อนรับ เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย H.E. Mr Allan McKinon PSM และ คุณ Merinda Petersen Second secretary เยี่ยมชม มธ สถาบันและศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ปรึกษาหารือในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันกับสถานทูตในอนาคต และท่านทูตยังรับที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับโครงการ MAPS อีกด้วย

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา