ออสเตรเลียไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้

Jul 27 , 2020. NHK World.

ออสเตรเลียได้ปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของจีนในน่านน้ำบริเวณกว้างของทะเลจีนใต้ และได้ยื่นบันทึกต่อสหประชาชาติโดยระบุว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

บันทึกดังกล่าวที่ลงวันที่ 23 กรกฎาคมระบุว่า “ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใด ๆ ที่ให้จีนขีดเส้นตรงเป็นเส้นฐานเชื่อมจุดนอกสุดของภูมิประเทศทางทะเล หรือ “กลุ่มเกาะต่าง ๆ” ในทะเลจีนใต้”

ออสเตรเลียกล่าวเสริมว่า “ออสเตรเลียปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดต่อน่านน้ำภายใน น่านน้ำอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และไหล่ทวีปที่มีพื้นฐานบนเส้นฐานที่ขีดเป็นเส้นตรงเช่นนี้”

บันทึกนี้กล่าวด้วยว่า “รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่อ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงจีน ระบุการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของตนให้ชัดเจน และคลี่คลายประเด็นที่เห็นต่างกันด้วยสันติวิธีและโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ”

CR:NHK World