ออสเตรเลียเข้าข้างสหรัฐ ไม่ยอมรับจีนอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้

วันที่ 27 ก.ค. 2563 เวลา 16:11 น. POSTTODAY

(Photo by Romeo GACAD / AFP)

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียและสหรัฐจะพบกันในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้

รัฐบาลออสเตรเลียร่วมประสานเสียงกับสหรัฐปฏิเสธการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ของรับฐาลจีนที่กินพื้นที่กว้างใหญ่ โดยกล่าวว่าจีนกระทำการที่ “ไม่สอดคล้อง” กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี 1982

“ไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมารองรับการกระทำของประเทศจีนในการวาดเส้นเขตแดนตรงที่เชื่อมต่อจุดระยะไกลที่สุดทางทะเลหรือกลุ่มเกาะในทะเลจีนใต้ ออสเตรเลียปฏิเสธการข้ออ้างของจีนที่อ้าง “สิทธิทางประวัติศาสตร์” หรือ“ สิทธิและผลประโยชน์ทางทะเล” ที่ดำรงอยู่ตาม “วิถีปฏิบัติทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน” ในทะเลจีนใต้” ทูตออสเตรเลียประจำสหประชาชาติระบุในแถลงการณ์

ทั้งนี้ จีนมักจะอ้าง “สิทธิทางประวัติศาสตร์” (historic rights) ในการครอบครองหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต็โดยอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน

การเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลออสเตรเลียสอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาลทรัมป์ซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่เปลี่ยนนโยบายก่อนหน้านี้ที่ไม่เข้าข้างใครในข้อพิพาททะเลจีนใต้ และหันมาโจมตีจีนที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสหรัฐระบุว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทำให้จีนและสหรัฐเผชิญหน้ากันในทะเลจีน

ในระหว่างการเคลื่อนไหวของทั้งสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียอ้างว่าการตัดสินโดยศาลของสหประชาชาติในปี 2559 กรณีที่ฟิลิปปินส์ร้องเรียนการอ้างสิทธิ์เกาะหนึ่งของจีน ซึ่งศาลระบุว่าการอ้างสิทธิ์ของจีเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างประเทศ

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจีนตอบโต้สหรัฐว่า “ละเลยประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริง” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้

ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียและสหรัฐจะพบกันในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้

Photo by Romeo GACAD / AFP

CR:POSTTODAY