“โคอาลา” อาจสูญพันธุ์ภายในปี 2593

30 มิ.ย. 2020 15:27:01 สำนักข่าวไทย

ออสเตรเลีย 30 มิ.ย. – รายงานผลการศึกษาของรัฐสภาออสเตรเลีย พบว่า โคอาลาอาจสูญพันธุ์ไปจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในออสเตรเลีย ภายในปี 2593 หากไม่มีการแก้ไขปัญหา สาเหตุมาจากภาวะแห้งแล้งและการทำลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ 

นอกจากนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ยังเร่งให้โคอาลาสูญพันธุ์เร็วขึ้น โดยพบว่าในบางพื้นที่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ถิ่นที่อยู่ของโคอาลาถูกทำลายไปมากถึงร้อยละ 81 รายงานฉบับนี้ยังได้เสนอข้อแนะนำ 42 ข้อ ไปยังรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งอาจช่วยฟื้นฟูประชากรของโคอาลาให้กลับมาเพิ่มมากขึ้น.

CR: สำนักข่าวไทย