นิวซีแลนด์คลอดกฎหมายลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์แล้ว

7 พ.ย. 2019 14:27:23 สำนักข่าวไทย

เวลลิงตัน 7 พ.ย.- แผนการของนิวซีแลนด์ที่จะลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 มีผลเป็นกฎหมายแล้วในวันนี้ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้าน กำหนดให้นิวซีแลนด์งดผลิตก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 ตามนโยบายการปฏิบัติตามความตกลงปารีสปี 2558 ยกเว้นก๊าซมีเธนที่เป็นผลข้างเคียงจากภาคการเกษตร ให้ลดการผลิตลงให้ได้ร้อยละ 24-47 ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกันให้ตั้งคณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้คำแนะนำรัฐบาลเรื่องวิธีการบรรลุตามเป้าหมาย และกำหนดงบประมาณคาร์บอนทุก 5 ปีว่าจะอนุญาตให้ผลิตคาร์บอนได้เป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละช่วงเวลางบประมาณ 

นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์นของนิวซีแลนด์กล่าวว่า ทุกคนยืนอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์แล้ว ระดับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้นอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ สภาพอากาศกำลังรุนแรงขึ้นอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ พืชพรรณสัตว์ป่าได้รับผลกระทบอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ และโรคต่าง ๆ แพร่ระบาดในพื้นที่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งใน 65 ประเทศที่รับปากจะลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 แต่ยังไม่มีประเทศใดกำหนดให้เป็นเป้าหมายทางกฎหมาย นอกจากนี้นิวซีแลนด์ซึ่งมีประชากรไม่ถึง 5 ล้านคนยังรับปากจะใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดภายในปี 2578 ด้วย.

CR: สำนักข่าวไทย