ผลศึกษาพบภาวะโลกร้อนเพิ่มโรคจากการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการ

30 ต.ค. 2019 11:47:05 สำนักข่าวไทย

ซิดนีย์ 30 ต.ค. – การศึกษาของมหาวิทยาลัยโมนาชโดยนักวิจัยชาวออสเตรเลียพบว่า อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มีผลต่อโรคจากการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการ

จากการศึกษาข้อมูลการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของบราซิลระหว่างปี 2543 ถึงปี 2558 พบว่า เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในฤดูร้อน เพิ่มขึ้นทุก 1 องศา จะมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะการขาดสารอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ภายในปี 2593 ภาวะโลกร้อนจะทำให้อาหารของโลกลดลงไปร้อยละ 3.2 และจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 30,000 คน

ผลการศึกษายังพบความเกี่ยวพันระหว่างการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกกับการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการขาดสารอาหาร มีผลอย่างมากในผู้ที่มีอายุระหว่าง 5-19 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี.

CR: สำนักข่าวไทย