ออสเตรเลียทดลองรีไซเคิลขยะอาหาร

27 ส.ค. 2019 14:37:21 สำนักข่าวไทย

ซิดนีย์ 27 ส.ค. – สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า สภาเทศบาลนครซิดนีย์ของออสเตรเลีย ประกาศทดลองแยกขยะเศษอาหารจากครัวเรือนออกจากขยะทั่วไปที่จะถูกนำไปฝังกลบแล้วจะนำขยะเศษอาหารเหล่านั้นไปทำปุ๋ยและพลังงานสีเขียวเพื่อลดต้นทุน

ครัวเรือนที่เข้าร่วมจะได้รับถังขยะเศษอาหารสำหรับไว้ทิ้งอาหารเหลือ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล เปลือกไข่ ขนมปัง ผลิตภัณฑ์นม รวมถึงกระดาษที่เลอะคราบอาหาร จากนั้นขยะเศษอาหารจะถูกส่งไปย่อยแบบไม่ใช่ออกซิเจน ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ นำไปผลิตไฟฟ้า ส่วนกากที่เหลือก็จะถูกอัดเม็ดเป็นปุ๋ย

ขยะเศษอาหารมีปริมาณราว 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมด และทุกวันนี้ชาวออสเตรเลียก็พยายามนำขยะเศษอาหารในครัวเรือนมาหมักเป็นปุ๋ยอยู่แล้ว แต่การหมักปุ๋ยต้องใช้พื้นที่ ซึ่งบ้านในเมืองส่วนใหญ่มักไม่มี ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากขยะเศษอาหาร หากเดินเครื่องเต็มกำลังจะสามารถผลิตไฟฟ้าเลี้ยงบ้านเรือน ได้อย่างน้อย 3,600 หลังคาเรือน.

CR:สำนักข่าวไทย