ออสเตรเลีย ต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตั้งเป้ามหาอำนาจพลังงานหมุนเวียน

28 พ.ค. 2565 เวลา 10:06 น. SPRING NEWS

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทั้งภัยพิบัติ ทั้งความร้อน แห้งแล้ง ไฟป่า และน้ำท่วม และยังการใช้มีทรัพยากรมากมายในประเทศ เช่น ถ่านหิน ซึ่งออสเตรเลียใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นหลัก

อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนก่อน Scott Morrison ได้ถูกวิจารณ์ต่างๆนานา ในเรื่องมาตรการที่ไม่มีการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศ และในประเทศยังมีการใช้ถ่านหินอย่างจริงจังและไม่มีการลดลง 

ซึ่งคนในประเทศหวังว่าประเทศออสเตรเลียจะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ดี ซึ่งแผนเป้าหมายของรัฐบาลชุดใหม่คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 26-28% ภายในปี 2030 และเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

Anthony Albanese นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ชนะเลือกตั้งในรอบกว่า 10 ปี ด้วยนโยบายแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เห็นถึงความสนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของผู้คนชาวออสเตรเลีย 

Anthony Albanese นายกรัฐมนตรีคนใหม่กล่าวในวันประกาศชัยชนะการเลือกตั้ง “ร่วมกันเราสามารถยุติสงครามสภาพภูมิอากาศ เราสามารถเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานหมุนเวียนได้” 

โดยทางพรรค Labor และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจก 43% ภายในปี 2030 และว่าจะมุ่งเป้าสู่ Net Zero การปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 

การเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครั้งนี้ ชาวออสเตรเลียนับล้านคนได้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเทรนด์ของผู้คนที่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

Cr. SPRING NEWS