ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย

Monday March 28, 2022 14:32 —กระทรวงการต่างประเทศ

PHOTO – https://perthusasia.edu.au/blog/australia-and-the-united-states-%E2%80%93-an-overview

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับ Ms. Katrina Cooper รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของออสเตรเลีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้มีการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียภายใต้ข้อริเริ่มออสเตรเลียสำหรับอนาคตของอาเซียนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน การเชื่อมโยงในภูมิภาค ความมั่นคงทางสุขภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษา

นอกจากนี้ ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค และวาระครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียในปี ๒๕๖๕ ไทยยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเยือนไทยในโอกาสดังกล่าว

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

Cr. RYT9.COM