สถานทูตจัดนิทรรศการ’การ์ตูนออสเตรเลีย’ครั้งแรกในไทย

วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 22:00 น. มติชน

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย กล่าวเปิดงานนิทรรศการการ์ตูน ออสเตรเลีย ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา

สถานทูตจัดนิทรรศการ’การ์ตูนออสเตรเลีย’ครั้งแรกในไทย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมกับภัณฑารักษ์ เจคอบ มาซารานท์ จาก IllustrateYourLife ร่วมเปิดนิทรรศการการ์ตูนออสเตรเลีย  “The Australian Comics – Promoting Culture through Visual Story Telling” ครั้งแรกในประเทศไทย

ภายในงานมีการเสวนาพิเศษ โดยเบนจามิน มิดเชล นักเขียนการ์ตูนชาวออสเตรเลีย, เจคอบ มาซารานท์ ภัณฑารักษ์
นิทรรศการ, นิโคลัส เวอสแตปเพ่น อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Art of Thai Comics และนักเขียนการ์ตูนชาวไทย ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ สะอาด

เจคอบ มาซารานท์ ชาวออสเตรเลีย จาก IllustrateYourLife ภัณฑารักษ์ของนิทรรศการการ์ตูนออสเตรเลีย ในครั้งนี้
นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย กล่าวเปิดงานนิทรรศการการ์ตูน ออสเตรเลีย ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา
เจคอบ มาซารานท์ และเบน มิดเชล ภัณฑารักษ์ และศิลปินชาวออสเตรเลีย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ และกล่าวแนะนํานิทรรศการการ์ตูนออสเตรเลีย
การเสวนาพิเศษ โดยเบนจามิน มิดเชล นักเขียนการ์ตูนชาวออสเตรเลีย, เจคอบ มาซารานท์ ภัณฑารักษ์ นิทรรศการ, นิโคลัส เวอสแตปเพ่น อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Art of Thai Comics และนักเขียนการ์ตูนชาวไทย ธนิสร์วีระศักดิ์วงศ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ สะอาด

Cr.มติชน