ออสเตรเลีย ใช้โดรนหว่านพืชหวังปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น

วันที่ 7 ก.พ. 2565 CH7HD

บริษัท แอร์ซีด (Airseed) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในออสเตรเลีย ใช้นวัตกรรมใหม่ในการปลูกพืช โดยทีมงานวิศวกร และนักชีววิทยาของบริษัทร่วมกันพัฒนาโดรนที่ทันสมัยและเมล็ดพืชที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ และใช้โดรนดังกล่าว หว่านเมล็ดพืชจำนวนมหาศาลลงสู่พื้นดิน โดยพวกเขาจัดทำโครงการนี้ขึ้นที่นครซิดนีย์ และที่กรุงเคปทาวน์ ของแอฟริกาใต้ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ได้ 100 ล้านต้น เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยการใช้โดรนหว่านเมล็ดพืช สามารถเร่งกระบวนการหว่านพืชให้เร็วขึ้น โดยหากใช้มนุษย์คนหนึ่งหว่านเมล็ดพืช สามารถหว่านได้เพียง 800 ต้นต่อวัน ขณะที่โดรนของบริษัท แอร์ซีด สามารถหว่านเมล็ดพืชได้ถึง 40,000 ต้นต่อวัน และเมล็ดพืชที่ทีมนักชีววิทยาของบริษัทคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษนี้ มีคุณสมบัติสามารถบำรุงดิน และปกป้องต้นกล้าที่จะงอกขึ้นมาในช่วงสำคัญของการเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต นอกจากนี้ มันยังสามารถจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และสามารถลดปริมาณมลพิษได้

สำหรับเทคนิคใหม่ของบริษัท แอร์ซีด นี้ มีหลายประเทศนำไปพัฒนาและปรับใช้แล้วเพื่อเร่งปลูกต้นไม้ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

Cr.CH7HD