ออสเตรเลียพร้อมมอบเงิน 68 ล้านบาท ช่วยไทยกระจายวัคซีนต้านโควิด

2 พฤษภาคม 2564, 11:48 น. TNN ONLINE

ออสเตรเลีย พร้อมมอบเงิน 68 ล้านบาท สนับสนุนไทยกระจายวัคซีน เพื่อความมั่นคงทางสาธารณะสุขระดับภูมิภาค

วันนี้ ( 2 พ.ค. 64 )เพจสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เผยแพร่ข้อความว่า ออสเตรเลีย มีความยินดีที่จะมอบเงินทุนจำนวน 2,800,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 68 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลียด้านการเข้าถึงวัคซีน และความมั่นคงทางสาธารณสุขระดับภูมิภาค โดยเงินทุนจำนวนนี้ จะจัดสรรไปสำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิค จากองค์การอาหารและยาของออสเตรเลีย และศูนย์วิจัยด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และการเฝ้าระวังโรคแห่งชาติของออสเตรเลีย

อีกทั้ง เงินทุนนี้ จะนำไปช่วยสนับสนุนองค์การอนามัยโลก ในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในไทย และช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างการยอมรับวัคซีนโควิด-19

นอกจากนี้ ไทยยังจะได้รับการสนับสนุนจากความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่ออสเตรเลียมีต่อภูมิภาค เช่น ผ่านเงินทุนจำนวน 21 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 509 ล้านบาท ที่ออสเตรเลียมอบเพื่อช่วยสร้างศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่ รวมถึงคำมั่น ที่จะมอบเงินทุนอีกกว่า 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 2,426 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง และกระจายวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนด้านวัคซีนของประเทศในกลุ่มควอด (Quad) ทั้งออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

Australia is pleased to provide $2.8 million to support Thailand’s rollout of COVID-19 vaccines, as part of Australia’s regional Vaccine Access and Health Security Initiative.This funding will go towards the provision of technical assistance from the Australian Therapeutic Goods Administration and the National Centre for Immunisation Research and Surveillance.It will also support the World Health Organization in their work to improve vaccine-related data collection systems in Thailand and to develop communication strategies to improve understanding and acceptance of COVID-19 vaccines.Thailand will also benefit from Australia’s broader support to the region, including $21 million to help establish the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases, and our $100 million commitment to support vaccine access and distribution in Southeast Asia, under the Quad Vaccine Partnership.

Cr. TNN ONLINE