รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย

Thursday April 29, 2021 14:13 —กระทรวงการต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย รวมถึงการจัดหาวัคซีน แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้นำอาเซียนเรื่องเมียนมา ตลอดจนข้อเสนอให้ยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนแบบยุทธศาสตร์รอบด้าน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนาง Marise Payne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

ผ่านระบบการประชุมทางไกล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรเลีย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณฝ่ายออสเตรเลียสำหรับงานเปิดตัววีดิทัศน์สารคดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และทั้งสองฝ่ายยืนยันจะเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ อาทิ สาธารณสุข การศึกษาและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการจัดหาวัคซีน ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ไทย-ออสเตรเลีย

นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้นำอาเซียนเรื่องเมียนมา และพัฒนาการอื่น ๆ ในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค รวมถึงข้อเสนอของออสเตรเลียเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนแบบยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) และการเป็นประธานเอเปคของไทยในปี 2565 ซึ่งไทยจะนำเสนอเรื่องแนวการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy model) ด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ