การบินไทยรับคนไทยจากเกาหลี ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และไต้หวัน กลับสู่ประเทศไทย

Wednesday March 17, 2021 10:52 —ThaiPR.net

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center: TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทย ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 6 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 7 – 12 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เที่ยวบินที่ ทีจี 655 เส้นทาง โซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 86 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 18 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 21.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.47 น. ในวันเดียวกัน
  2. เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทาง ซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากออสเตรเลีย จำนวน 75 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 25 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.56 น. ในวันเดียวกัน
  3. เที่ยวบินที่ ทีจี 625 เส้นทาง มะนิลา-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฟิลิปปินส์ จำนวน 16 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 9 ออกเดินทางจากมะนิลา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 19.08 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.18 น. ในวันเดียวกัน
  4. เที่ยวบินที่ ทีจี 639 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฮ่องกง จำนวน 213 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 14 ออกเดินทางจากฮ่องกง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 18.57 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.38 น. ในวันเดียวกัน
  5. เที่ยวบินที่ ทีจี 657 เส้นทาง โซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 232 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 19 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.39 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.19 น. ในวันเดียวกัน
  6. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 245 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 27 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.46 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.17 น. ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

Cr. RYT9