Australia-ASEAN Relations and the Post-COVID 19

Feb 24 , 2021. The Australian Studies Centre, Thailand. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศุภัช ศุภชาลัย ได้รับเชิญร่วมเป็น Speaker ในการสัมมนาระหว่างประเทศออนไลน์ “Australia-Southeast Asia Relations and the Post-COVID 19 Regional Order” ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Australia-ASEAN Council ซึ่งได้พูดใน Session 3 “Southeast Asia, ASEAN and Australia” ในหัวข้อ ‘Australia-ASEAN Relations and the Post-COVID 19’ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้าง Network กับประเทศต่างๆ ทั้งออสเตรเลีย และประเทศใน ASEAN การสัมมนานี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังจากประเทศต่างๆ ประมาณ 40 คน

สถาบันอาณาบริเวณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์