เลขาฯ มกอช. หารือ Ms. Amber Carol Parr อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ออสเตรเลียประจำประเทศไทย

Friday February 5, 2021 11:14 —ThaiPR.net

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ของ มกอช. ให้การต้อนรับ Ms. Amber Carol Parr อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสและรับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือความคืบหน้าประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือ ได้แก่ การเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกของไทยและอะโวกาโดของออสเตรเลีย รวมทั้งความร่วมมือในการจัดทำความเท่าเทียมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งของไทย  ซึ่งการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะขยายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการค้าสินค้าเกษตรร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดต่อไป

Cr. RYT9