ออสฯ ขยายเวลาห้ามเดินทางต่างประเทศยาวถึง มี.ค.64

Dec 11 , 2020. Updated 23 hours ago By Avneet Arora Presented by Tinrawat Banyat

Australia extends international travel ban till March 2021 Source: Getty Images/davidf

รัฐมนตรีสาธารณสุขออสเตรเลียขยายเวลาภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้ามเดินทางระหว่างประเทศไปจนถึงเดือน มี.ค.ปีหน้า ชี้ยังอันตราย-มีความเสี่ยง

เมื่อวานนี้ (9 ธ.ค.) รัฐบาลสหพันธรัฐได้ประกาศข้อจำกัดจำนวนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ และการเทียบท่าของเรือเดินสมุทรในออสเตรเลีย ให้มีผลบังคับใช้ไปเป็นเวลาอีก 3 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2021 ภายใต้การขยายเวลาภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

โดยระยะเวลาฉุกเฉินดังกล่าว ซึ่งมีผลมาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา มีกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ แต่ตอนนี้ได้ถูกเลื่อนออกไปให้มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 17 มีนาคม 2021 ขณะที่ข้อจำกัดในการกลับมาให้บริการของร้านค้าปลีกในสนามบินนานาชาติ จะมีผลเช่นเดียวกันไปจนกว่าระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สืบเนื่องมาจากคำแนะนำของคณะกรรมการหลักด้านการคุ้มครองสุขภาพของออสเตรเลีย (Australian Health Protection Principal Committee) ที่ระบุว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่ชัดเจนในระบบสาธารณสุข

โดยการขยายระยะเวลาภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางชีวภาพดังกล่าว จะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้สำเร็จราชการแทนของออสเตรเลีย ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

นายเกร็ก ฮันท์ รัฐมนตรีสาธารณสุขของออสเตรเลีย ได้กล่าวในการประกาศขยายเวลาว่า ไวรัสโคโรนายังคงแพร่กระจาย “อย่างรวดเร็วเช่นที่เคยเป็นมา”

“สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนั้นยังคงมีความท้าทายและอันตราย โดยออสเตรเลียจะยังไม่ปลอดภัย จนกว่าจะชุมชนในต่างประเทศนั้นจะมีความปลอดภัย” นายฮันท์ รัฐมนตรีสาธารณสุขออสเตรเลีย กล่าว

นายเกร็ก ฮันท์ (Greg Hunt) รัฐมนตรีสาธารณสุขของออสเตรเลีย
Source:AAP

‘ออสเตรเลียแบนเดินทางต่างประเทศเข้มสุดประเทศหนึ่งของโลก’

ข้อจำกัดล่าสุดในการเดินทางระหว่างประเทศ ระบุว่า พลเมืองออสเตรเลียและผู้อาศัยถาวรนั้น ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศ นอกจากจะยื่นขอการยกเว้นกับหน่วยงานพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลีย (ADF) และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มีความเข้มงวด

หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศ สามารถยื่นขอการยกเว้นได้ทางออนไลน์ แต่จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอย่างน้อยหนึ่งข้อ ในข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

  • การเดินทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เช่น การเดินทางเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
  • การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางธุรกิจ หรือเพื่อนายจ้างของคุณ
  • การเดินทางเพื่อไปรับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน ที่ไม่สามารถทำได้ในออสเตรเลีย
  • หากคุณเดินทางออกนอกออสเตรเลียเป็นเวลา 3 เดือน หรือนานกว่านั้น
  • การเดินทางด้วยเหตุผลด้านความเห็นอกเห็นใจ และบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม
  • และหากการเดินทางของคุณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติ
AAP Image/AP Photo/Matt Dunham

จนถึงขณะนี้ หน่วยงานพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลีย ได้อนุมัติคำขอยกเว้นการเดินทางระหว่างประเทศแล้วเป็นจำนวน 95,325 ฉบับ นับตั้งแต่มีการประกาศห้ามเดินทางระหว่างประเทศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมาตรการตอบรับด้านสาธารณสุขต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีความเข้มงวดมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

นายคามาลดีพ สิงห์ (Kamaldeep Singh) ตัวแทนด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน ซึ่งได้ยื่นขอการยกเว้นการเดินทางระหว่างประเทศให้กับลูกค้าของเขาหลายคน ในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา กล่าวว่า หน่วยงานพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลียนั้น ได้ “ตั้งมาตรฐานไว้สูงมาก” โดยมีลูกค้าของเขาบางส่วนได้รับการปฏิเสธมาหลายครั้ง แม้เหตุผลในการขอยกเว้นการเดินทางจะเป็นเรื่องสุขภาพและความสูญเสียก็ตาม

“ลูกค้าของผมคนหนึ่งสูญเสียญาติพี่น้อง ขณะที่อีกคนได้สูญเสียบิดา ทั้งสองได้ถูกปฏิเสธการเดินทาง หน่วยงานพิทักษ์พรมแดนต้องการเอกสารจำนวนมากจากผู้ยื่นขอ แต่ในบางกรณีมันเป็นไปไมได้ที่จะรวบรวมเอกสารได้อย่างเพียงพอและครบถ้วน เมื่อผู้ที่ยื่นขอต้องการที่จะเดินทางอย่างเร่งด่วน” นายสิงห์ กล่าว

“นอกจากนี้ ทางหน่วยงานได้คาดหวังว่า คุณจะต้องยื่นขอยกเว้นการเดินทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่ประสงค์จะเดินทาง แต่ถ้าเป็นเรื่องความสูญเสียในครอบครัว มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะยื่นเอกสารล่วงหน้า”

อย่างไรก็ตาม นายสิงห์ ได้เสริมว่า “แม้มาตรการนี้มีความเข้มงวด แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสำเร็จในกับการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในออสเตรเลียได้เป็นอย่างดี”

Cr. SBS THAI