ไทย-ออสเตรเลีย ลงนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

14 Nov 2020 06:19 น. ฐานเศรษฐกิจ

ในการประชุมสุดยอดไทย-ออสเตรเลียผ่านระบบการประชุมทางไกลวานนี้ (13 พ.ย.) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พ.ย. ไทยสองฝ่ายได้ยกระดับความสัมพันธ์ ร่วมมือด้านความมั่งคงและการค้า มุ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม และ นายสกอต มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธีลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย (Joint Declaration on the Strategic Partnership between the Kingdom of Thailand and Australia) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

บรรยากาศการประชุมทางไกล ณ ทำเนียบรัฐบาล

บรรยากาศการประชุมทางไกล ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะได้ร่วมลงนามสนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อไปสู่มิติใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน และเชื่อมั่นว่าจะใช้โอกาสนี้กระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แนบแน่นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งในด้านความมั่นคง การทหาร เศรษฐกิจ ตลอดจนสาขาที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา สาธารณสุข เกษตร และสิ่งแวดล้อม

CR:ฐานเศรษฐกิจ