ทำไบโอดีเซลจากน้ำมัน ทำอาหารที่ใช้แล้ว

29 ต.ค. 2563 10:01 น. ไทยรัฐฉบับพิมพ์

(ภาพ) Credit : RMIT University

เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทว่าปัจจุบันน้ำมันที่ใช้ทำอาหารและเหลือทิ้งต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดที่ใช้พลังงานสูง นักวิจัยจึงพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ให้ได้

ล่าสุด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที ในออสเตรเลีย ได้พัฒนาวิธีที่มีประสิทธิภาพและใช้ต้นทุนต่ำในการรีไซเคิลน้ำมันทำอาหารที่ใช้แล้ว รวมถึงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นไบโอดีเซลคาร์บอนต่ำและโมเลกุลเชิงซ้อน ทีมเผยว่าเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเดิมนั้นมีข้อจำกัดคือต้องขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์ สูงและทางแก้ในด้านวิศวกรรมก็ราคาแพง ทุกวันนี้ไบโอดีเซลถูกผลิตขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางเคมีที่ไม่ยั่งยืน ก่อให้เกิดมลพิษในชั้นบรรยากาศ ดิน และน้ำ ทีมจึงประดิษฐ์ฟองน้ำเซรามิกขนาดบางกว่าเส้นผมมนุษย์ 100 เท่า มีรูพรุนและมีส่วนประกอบที่ใช้งานเฉพาะที่แตกต่างกัน โมเลกุลจะเข้าสู่ฟองน้ำผ่านรูพรุนใหญ่ โดยจะได้รับปฏิกิริยาทางเคมีเป็นครั้งแรก จากนั้นจะผ่านเข้าไปในรูที่เล็กกว่าและเกิดปฏิกิริยาที่ 2 ตามมา นับเป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอเนกประสงค์ที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีหลายอย่างตามลำดับภายในอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยาเดียว นี่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับตลาดตัวเร่งปฏิกิริยาทั่วโลกที่มีมูลค่าอย่างมหาศาล

ทั้งนี้ ทีมวิจัยเชื่อว่าการคิดค้นตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่จะสามารถช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสารเคมี และทำให้เข้าใกล้การปฏิวัติสู่เคมีสีเขียวนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน.

CR: ไทยรัฐ