สอท.-สกญ.ในออสเตรเลียร่วมส่ง 290 คนไทยกลับบ้าน

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 – 20:30 น. มติชน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลียได้จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 474 นำคนไทยในออสเตรเลียจำนวน 290 คนเดินทางกลับประเทศไทย โดยรับผู้โดยสารจากนครบริสเบนและนครเมลเบิร์น โดยเที่ยวบินดังกล่าวออกจากนครเมลเบิร์นเมื่อเวลา 12.05 น.และมีกำหนดถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 18.45 น. ตามเวลาประเทศไทย

การจัดเที่ยวบินพิเศษ TG 474 นี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย โดยผู้โดยสารที่เดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อาทิ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ และผู้ที่ถือวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว  หรือวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นๆ ที่หมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุและไม่สามารถต่ออายุได้อีก โดย น.พ. วิชานกร เกยุรางกูร ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบางส่วนของเที่ยวบินนี้ด้วยการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ fit to fly ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางกลับประเทศไทย

การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการนำคนไทยที่ตกค้างในต่างแดนและประสบปัญหาต่างๆ ให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

สำหรับคนไทยในออสเตรเลียที่ยังคงประสงค์จะกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลียเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อสถานเอกอัครราขทูตฯ ที่ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 0402 735 642 หรือ 0429 597 191 หรือ Line ID: CBRCONSULAR และสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9241 2542-3 สายด่วน 0411 424 303 LINE ID: thaiconsulatesydney

CR: มติชน