ซีอีโอ ‘แควนตัส’ ไม่เห็นด้วยนโยบายเว้นระยะบนเครื่องบิน ชี้ทำให้ตั๋วแพง

19 พ.ค. 63 14:21 Infoquest

นายอลัน จอยซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของออสเตรเลีย ได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายเว้นระยะทางสังคมบนเครื่องบิน โดยเขาเปิดเผยว่า การเว้นระยะบนเครื่องบินเป็นแนวคิดที่นำไปปฏิบัติจริงไม่ได้ เพราะจะทำให้ราคาบัตรโดยสารแพงขึ้นกว่าเดิมถึง 8-9 เท่า จนทำให้ผู้โดยสารไม่อยากเดินทางในที่สุด

ซีอีโอสายการบินแควนตัส เปิดเผยว่า หากสายการบินยอมเว้นที่นั่งแถวกลางตามนโยบายเว้นระยะทางสังคมแล้ว จะทำให้จำนวนที่นั่งลดลงจากเดิม 128 ที่นั่ง เหลือเพียง 22 ที่นั่ง ซึ่งจะบีบให้ทางสายการบินต้องขึ้นค่าโดยสาร

ความคิดเห็นดังกล่าวยังสอดคล้องกับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งคัดค้านแนวคิดการเว้นที่นั่งแถวกลางด้วยเช่นกัน โดยทางสมาคมมองว่าการบังคับให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยก็มีประสิทธิภาพนั้น ก็เพียงพอแล้ว

ปัจจุบัน สายการบินแควนตัสมีเที่ยวบินในประเทศเหลือเพียงราว 5% จากจำนวนเที่ยวบินก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีเที่ยวบินระหว่างประเทศเหลือเพียง 1% อย่างไรก็ดี ทางสายการบินอาจกลับมาเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในประเทศตั้งแต่เดือนก.ค.นี้

โดย สำนักข่าวอิโฟเควสท์