สถานทูตไทยในออสเตรเลียจัดเที่ยวบินพาณิชย์นำคนไทยกลับ

 26 เม.ย. 2020 12:43:27 สำนักข่าวไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับทีมประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลีย จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ นำคนไทยจำนวน 207 คน กลับประเทศไทย

ออสเตรเลีย 26เม.ย.- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับทีมประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลีย จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ นำคนไทยจำนวน 207 คน กลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่าวันนี้ (ตามเวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลียได้จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ TG 476 โดยสายการบินไทย นำคนไทยในออสเตรเลียจำนวน 207 คนเดินทางออกจากนครซิดนีย์เมื่อเวลา 10.00 น. และมีกำหนดถึงกรุงเทพฯ เวลาประมาณ 16.00 น. ในวันเดียวกัน

สำหรับการจัดเที่ยวบินพิเศษ TG 476 นี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกัน/ควบคุมโรค และมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย โดยผู้โดยสารที่เดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อาทิ ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ และผู้ที่ถือวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว(visitor) หรือวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นๆ ที่หมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุและไม่สามารถต่ออายุได้อีก ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการนำกลุ่มเยาวชนและคนไทยที่ตกค้างในต่างแดนและประสบปัญหาต่างๆ ให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

ส่วนคนไทยในออสเตรเลียที่ยังประสงค์จะกลับประเทศไทย  สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่จะดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลียเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ  ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 0402 735 642 หรือ 0429 597 191 หรือ Line ID: CBRCONSULAR.

CR: สำนักข่าวไทย