ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาที่ได้รับทุนภายใต้ New Columbo Plan

Jul 11 , 2019.

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาที่ได้รับทุนภายใต้ New Columbo Plan ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยจากทุกรัฐในออสเตรเลีย พร้อมด้วย Prof. John Blaxland, Prof. Greg Raymond, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และอาจารย์ Chintana Sandilands โดยมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ TIARA โครงการ MAPS และพาเยี่ยมชม มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี