วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? จะไป “ออสเตรเลีย” ต้องรู้!

29 ส.ค. 2565 เวลา 17:45 น. By วรุณรัตน์ คัทมาตย์

จากกรณีวีซ่าเจ้าปัญหาที่ทำให้ “นนท์ ธนนท์” และทีมงาน ไม่สามารถไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศ “ออสเตรเลีย” ได้ตามกำหนด (2 ก.ย. 65) ชวนรู้จัก วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? ทำไมบางคนยื่นแล้วไม่ผ่าน?

ร้อนแรงไม่หยุด! กับดราม่าเลื่อนงานคอนเสิร์ตของนักร้องหนุ่มชื่อดัง “นนท์ ธนนท์” ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เนื่องจากติดปัญหาวีซ่าไม่ผ่าน และมีทีมงานบางคนของบริษัทผู้จัดงาน Mask Off Events อ้างเหตุที่วีซ่าไม่ผ่านว่า ‘เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อว่านนท์เป็นศิลปิน’ ทำให้เกิดดราม่าในโลกโซเชียลอย่างดุเดือด

ขณะที่ LOVEIS ENTERTAINMENT ต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มก็ออกมาชี้แจงทันควัน ระบุว่า เหตุผลที่วีซ่าไม่ผ่านนั้น มีการนำเสนอข่าวบิดเบือน จากการตอบข้อความทางไลน์ออฟฟิเชียลของผู้จัดงาน และไม่เป็นความจริง

บริษัทฯ ขอให้บุคคลดังกล่าว ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยการขอโทษทาง บริษัทฯ และศิลปิน ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในครั้งนี้ พร้อมให้ข้อมูลยืนยันว่า ศิลปินและทีมงานได้ดำเนินการขอวีซ่าเพื่อกิจกรรมชั่วคราว (ประเภท 408) เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย และได้แนบเอกสารและหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ส่วนสาเหตุที่วีซ่าของศิลปินไม่ผ่านนั้น เนื่องจากการขอวีซ่าครั้งนี้ได้ทำการขอแบบกลุ่ม หากมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่ผ่านการพิจารณา จะทำให้คำร้องขอวีซ่าถูกตีกลับหรือไม่ผ่านทั้งกลุ่ม

ด้านแฟนคลับนักร้องและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างล้นหลาม บ้างก็ระบุว่าเข้าใจว่าการขอวีซ่าแบบกลุ่มที่อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ บ้างก็ชี้ว่าหากวีซ่ายังไม่เรียบร้อยก็ไม่ควรเริ่มขายบัตรคอนเสิร์ต เป็นต้น

วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? จะไป "ออสเตรเลีย" ต้องรู้!

อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้า “ออสเตรเลีย” เพื่อทำงานหรือร่วมกิจกรรมระยะสั้น จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วีซ่าเพื่อกิจกรรมชั่วคราว (ประเภท 408) ให้ถูกต้องชัดเจน  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปข้อมูลที่ต้องรู้! มาให้แล้ว ดังนี้

  • วีซ่าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว (subclass 408) คืออะไร?

วีซ่าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว (ประเภท 408) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเสีย เพื่อปฏิบัติงานชั่วคราวในระยะสั้นๆ โดยเป็นผู้ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรในออสเตรเลีย ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย โดยกิจกรรมระยะสั้นนี้รวมถึงบุคคลเหล่านี้ ได้แก่

– นักแสดง นักร้อง : เพื่อทำการแสดงหรือแสดงสด ในธุรกิจของภาพยนตร์ ทีวี การถ่ายภาพ หรือการบันทึกการถ่าย รวมถึงการปฏิบัติงานเบื้องหลังของผู้กำกับ ผู้ร่วมงาน ผู้ช่วยในการแสดง เป็นต้น

– ผู้ที่ได้รับเชิญจากองศ์กรหรือหน่วยงานในประเทศออสเตรเสีย : โดยกำหนดเวลาไม่เกิน 3 เดือน เพื่อร่วมกิจกรรมที่มีรูปแบบที่ชัดเจน เช่น ประกอบพิธีทางศาสนา กิจกรรมทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรม เช่น การประชุม ร่วงงานแข่งขันกีฬา และกิจกรรมของชุมชน

– นักวิจัยค้นคว้า : ได้รับเชิญให้เข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ในงานวิจัยของหน่วยงานประเทศออสเตรเสีย ที่ประสงค์จะทำกิจกรรมเพื่อวิจัยคันคว้า ณ สถาบันการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย อันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้ยื่นขอวีซ่า

– นักบวช พระสงฆ์ : มีจุดประสงค์จะประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ และดำเนินการด้านศาสนกิจกับสถาบันศาสนาในประเทศออสเตรเลีย

– โครงการพิเศษ : เพื่อเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับโครงการที่ให้โอกาสแลกเปลี่ยนเยาวชน เพิ่มความรู้ด้านวัฒนธรรม หรือเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน

– นักกีฬา : เพื่อการเล่นกีฬา หรือเป็นครูฝึก หรือเป็นผู้ตัดสินภายใต้สัญญากับสโมสรหรือสมาคมกีฬาของประเทศออสเตรเลีย และสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมในการฝึกฝนของกีฬาระดับสูง

– การแลกเปลี่ยน : เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้เงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงของสองฝ่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสได้ประสบการณ์จากการทำงานที่มีวัฒนธรรมที่ต่างออกไป และเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ

– ลูกเรือ : ที่จะเข้าทำงานเป็นลูกเรือในเรือ Superyacht ที่ประเทศออสเตรเลีย

– พนักงานรับใช้ของผู้บริหารระดับสูง : เพื่อทำงานประจำในครอบครัวของผู้บริหารอาวุโสระดับสูงชาวต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้เข้าร่วมงานสำคัญของรัฐบาลออสเตรเลีย

วีซ่าชั่วคราวประเภท subclass 408 คืออะไร? จะไป "ออสเตรเลีย" ต้องรู้!
  • เงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นขอวีซ่าชั่วคราว 408 มีอะไรบ้าง?

– ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเสียไม่เกิน 3 เดือน โดยยื่นขอวีซ่าจากนอกประเทศออสเตรเลีย และได้รับการรับรองจากองค์กร หรือบุคคลในประเทศออสเตรเสีย ที่เป็นผู้รับผิดชอบกับงานหรือกิจกรรมในประเทศออสเตรเลียนั้นๆ

– มีคุณสมบัติครบถ้วนในกิจกรรมของประเภทวีซ่าที่ได้ยื่นขอวีซ่าไว้

– มีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายของตนเอง และสมาชิกที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเสียร่วมกับผู้ที่ขอยื่นวีซ่า

– มีการทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลีย

– เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากประวัติอาชญากรรม และมีความจริงใจที่จะนักอยู่ในประเทศออสเตรเสียชั่วคราว เพื่อทำงานหรือกิจกรรมในรูปแบบของวีซ่าที่ได้ขอยื่นทำไว้

  • การขอต่ออายุวีซ่าชั่วคราว 408 ทำได้หรือไม่?

ผู้ได้รับการอนุมัติวีซ่าประเภทนี้ ไม่สามารถขออยู่ต่อในประเทศออสเตรเลียได้ในภายหลังจากที่ผู้ขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว ในกรณีที่ต้องการใช้เวลาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะยาว ควรพิจารณาสมัครขอวีซ่าประเภทอื่นแทน

ทั้งนี้ในกรณีของผู้สมัครที่ได้รับเชิญจากองศ์กรหรือหน่วยงานในประเทศออสเตรเสีย และยื่นขอวีซ่าชั่วคราว 408 นั้น ทางการออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ทำงานใดๆ ทั้งสิ้น อนุญาตเพียงแค่ให้เข้าร่วมในงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญเท่านั้น

  • การยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่าชั่วคราว 408 ทำได้ทางออนไลน์

ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ สามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount โดยเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ https://online.immi.gov.au/lusc/login

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา โดยถ่ายโอนข้อมูล (upload) เอกสารทั้งหมดผ่านทางระบบออนไลน์ในเวลาเดียวกัน

จากนั้นให้เข้ารับการตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics collection) ผู้สมัครทุกสัญชาติที่สมัครขอวีซ่าจากประเทศไทย จำเป็นต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัครขอวีซ่า

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทำได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเสีย (AVAC) ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ผู้สมัครต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงมาด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : immi.homeaffairs.gov.au

  • เช็กเหตุผลหลัก ทำไมยื่นวีซ่าแล้วไม่ผ่าน?

ส่วนสาเหตุที่บางคนยื่นขอวีซ่าแล้วไม่ผ่าน ส่วนใหญ่มักเกิดจากการเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผิดพลาด เป็นต้น โดยมีข้อมูลจาก Knight visa help point ระบุว่า การถูกปฏิเสธวีซ่านั้นเกิดจากสาเหตุหลักๆ คือ เจ้าหน้าที่สถานทูตยังไม่เชื่อถือเอกสารหรือคำสัมภาษณ์ของผู้สมัครวีซ่า

โดยเจ้าหน้าที่สถานทูต จะพิจารณาเอกสารและสถานภาพผู้สมัครวีซ่าเป็นหลัก ทำให้ผู้ยื่นขอวีซ่าบางคนอาจจะประมาทในเรื่องข้อมูลเอกสารสำคัญในประเด็นต่างๆ โดยเหตุผลในการปฏิเสธของสถานทูต ได้แก่ 

1. หลักฐานแสดงสถานภาพความมั่นคงในประเทศไทยไม่เพียงพอ
2. หลักฐานความสัมพันธ์กับ Sponsor ไม่น่าเชื่อถือ
3. ไม่สามารถเชื่อได้ว่าผู้สมัครวีซ่าจะเดินทางกลับตามกำหนดระยะที่ขอวีซ่า
4. เอกสารไม่มีความพร้อมและความน่าเชื่อถือในการยื่นสมัคร
5. เอกสารที่ยื่นสมัครกับการสัมภาษณ์ ไม่สอดคล้องกัน
6. ยื่นวีซ่าผิดประเภท

—————————————–

อ้างอิง : thailand.embassy.gov.auKnight visa help pointimmi.homeaffairs.gov.au

Cr. กรุงเทพธุรกิจ