‘ไทย-ออสเตรเลีย’ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางการค้า 70 ปี

26 ธันวาคม 2565/RYT9

จับมือออสเตรเลีย กระชับความสัมพันธ์ทางการค้า 70 ปี เดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (SECA) เตรียมจัดทำแผนความร่วมมือ 8 สาขา อาทิ เกษตร เทคโนโลยี ท่องเที่ยว พลังงาน และการค้าดิจิทัล ให้เสร็จกลางปีหน้า ด้านออสเตรเลีย ลั่น! พร้อมสนับสนุนไทยดำเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ของเอเปค และขับเคลื่อนสู่การจัดทำ FTAAP ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เข้าพบหารือกับนางสาวแอนเจลา แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย ซึ่งไทยและออสเตรเลียได้สถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

นายสินิตย์ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะเดินหน้ามุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติ โดยในส่วนเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีกลไกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (SECA) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยหลังจากนี้ ไทยและออสเตรเลียจะต้องร่วมกันจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ (1) เกษตร เทคโนโลยี และระบบอาหารที่ยั่งยืน (2) การท่องเที่ยว (3) บริการสุขภาพ (4) การศึกษา (5) การค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล (6) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (7) การลงทุนระหว่างกัน และ (8) พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว และการลดการปล่อยคาร์บอน ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ในอนาคตต่อไป

นายสินิตย์ เสริมว่า ด้านออสเตรเลียพร้อมสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของเอเปค และการขับเคลื่อนวาระการดำเนินงานไปสู่การจัดทำเขตการค้าเสรีเอเปค (FTAAP) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันออสเตรเลียอยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลได้แต่งตั้งนายนิโคลัส มัวร์ เป็นผู้แทนพิเศษสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเร่งเดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์นี้ ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือกับออสเตรเลีย

ปัจจุบันไทยกับออสเตรเลียมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ร่วมกัน 3 ฉบับ คือ FTA ไทย-ออสเตรเลีย FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และความตกลง RCEP ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ความตกลงดังกล่าวมีส่วนสำคัญช่วยให้การค้าระหว่างไทยและออสเตรเลียขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 168 ตั้งแต่ความตกลงฉบับแรก (FTA ไทย-ออสเตรเลีย) มีผลใช้บังคับในปี 2548

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือน (ม.ค. ? ต.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยและออสเตรเลีย มีมูลค่า 15,816.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 14.30 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลีย มูลค่า 9,317.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 5.17 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และอัญมณีเครื่องประดับ และไทยนำเข้าจากออสเตรเลีย มูลค่า 6,498.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 30.55 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และสินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

22 ธันวาคม 2565

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ