ไทย – ออสเตรเลีย ลงนามแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ – ฉลองสัมพันธ์ 70 ปี

02 พ.ย. 2565 เวลา 15:45 น./กรุงเทพธุรกิจ

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” ร่วมกับ “เพนนี หว่อง” ลงนามแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และฉลองสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลีย ครบรอบ 70 ปี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ ได้หารือกับ นางสาวเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และมิตรประเทศที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในภูมิภาค และอนุภูมิภาคมายาวนาน รวมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลียในปีนี้

ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ปีค.ศ.2022 – 2025 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของการเยือนครั้งนี้ 

ภายหลังการลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลียระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าวเป็นแผนงานทั้ง 2 ประเทศจะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมือง และความมั่นคง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และความมั่นคงทางไซเบอร์ ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน รวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจดิจิทัล 

รวมถึงความร่วมมือรายสาขาอื่นๆ อาทิ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การท่องเที่ยววิถีใหม่ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และส่งเสริมการเจริญเติบโตของทั้งสองประเทศอย่างครอบคลุม และยั่งยืนต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองได้หารือถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบอาเซียน ACMECS และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นต่อพัฒนาการในโลกที่สำคัญ และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย 

Cr : กรุงเทพธุรกิจ