ไทย-ออสเตรเลีย ถกความร่วมมือเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะสู่ยานยนต์ไฟฟ้า

20 ต.ค. 65 16:57น. / สำนักข่าวอินโฟเควสท์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เผยผลหารือกับ น.ส.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E. Dr. Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีการหารือประเด็นความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและออสเตรเลีย

ในการหารือครั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอข้อมูลโครงการที่ฝ่ายออสเตรเลียให้ความสนใจในด้านระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานของไทย รวมถึงการแสวงหาโอกาสการร่วมลงทุนของภาคเอกชนออสเตรเลียในโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมที่ครอบคลุมทุกโหมดการเดินทาง (บก ราง น้ำ อากาศ) ได้แก่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางรางระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางรางระหว่างไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge ชุมพร-ระนอง) และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานต่าง ๆ รวมถึงโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญของไทย

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ต่างมุ่งมั่นและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการดำเนินโครงการ Project on Expanding Transport Cooperation through Partnerships for Infrastructure and the Ministry of Transport (P4I-MOT) มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (65-67) ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผู้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งประเทศออสเตรเลีย

โดยระยะแรกทั้ง 2 ฝ่ายจะดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Capacity Building Program) และการศึกษาและจัดทำแผนที่ นำทางในการเปลี่ยนผ่านการปรับเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะจากรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (Roadmap to Transition Public Buses to Electric Vehicles) ซึ่ง สนข.อยู่ระหว่างร่วมดำเนินการศึกษากับฝ่ายออสเตรเลีย และต่อยอดการดำเนินโครงการ P4I-MOT ในพื้นที่นำร่องเขตกรุงเทพฯและหัวเมืองใหญ่ และจะพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ต.ค. 65)