‘กรมเจรจาฯ’ จัดสัมมนาออนไลน์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ครบรอบ 70 ปี

19 ต.ค. 65 — กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาออนไลน์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ครบรอบ 70 ปี นำกูรูถ่ายทอดความรู้การขับเคลื่อนการค้าการลงทุนสู่อนาคต พาณิชย์ไทยและออสเตรเลียอยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ชี้! จะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน แนะผู้ประกอบการไทยพัฒนาทักษะแรงงาน มาตรฐานสินค้า ศึกษาตลาดของออสเตรเลีย และนำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย: การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต” เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนาน และจะครบรอบ 70 ปี ในเดือนธันวาคมนี้ โดยกรมได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนของออสเตรเลีย และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการค้าไทย-ออสเตรเลียสู่อนาคต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 300 คน

นางอรมน กล่าวว่า ไทยและออสเตรเลียได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ตั้งแต่ ปี 2563 โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือรอบด้าน และมี FTA ที่เป็นสมาชิกร่วมกัน 3 ฉบับ ได้แก่ FTA ไทย-ออสเตรเลีย FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ไทยและออสเตรเลีย อยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือ Strategic Economic Cooperation Arrangement (SECA) เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป

“ออสเตรเลียถือเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากมีกำลังซื้อสูง มีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารจากพืช (plant-based food) และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประชากรกว่า 25 ล้านคน จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปทำตลาดสินค้าดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาอังกฤษขั้นสูง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การศึกษาสภาพตลาดและโลจิสติกส์ภายในออสเตรเลีย เพื่อดำเนินกลยุทธ์การขายสินค้าที่เหมาะสม นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากการดำเนินนโยบายที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม การลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการค้า การลงทุน และการพัฒนาทักษะแรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษาและนำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจได้” นางอรมนเสริม

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2565 การค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย มีมูลค่า 12,762.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 18.50% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลีย มูลค่า 7,349.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 2.34% และไทยนำเข้าจากออสเตรเลีย มูลค่า 5,413.01 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 50.82% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ และอัญมณี และสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง สินแร่ และถ่านหิน

ที่มา กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ