ชัชชาติเปิดบ้าน กทม. รับทูตออสเตรเลีย หารือสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 27 กันยายน 2565 – 20:15 น. ประชาชาติธุรกิจ

ชัชชาติให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมจับมือด้านสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr.Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือด้านความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร 

โดยการหารือในวันนี้ ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การรับมือต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในกรุงเทพฯ รวมถึงการแสวงหาแนวทางที่จะสร้างพันธมิตรระหว่างกันในการสร้างการรับมือต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเริ่มโครงการใหม่ในการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาเขตเมืองให้ดีขึ้น

โดยจะจัดตั้งพื้นที่นำร่องในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังหารือด้านการคมนาคมของกรุงเทพฯ อาทิ การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของรถโดยสารสาธารณะเป็นยานพาหนะไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และการสนับสนุนในแผนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 20 ปี 

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นไปอย่างราบรื่นและฉันมิตร นับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยความสัมพันธ์ด้านที่มีความโดดเด่นมากคือ ด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร มีการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงระหว่างกันสม่ำเสมอ และในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ จะครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย 

ในการเข้าเยี่ยมคารวะวันนี้ มีนางสาวจูเลีย ฟีนีย์ (Miss Julia Feeney) รองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย นางสาวเกมมา เอดการ์ (Miss Gemma Edgar) ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Cr. ประชาชาติธุรกิจ