สื่อออสเตรเลียชี้หญิงชาวเอเชียถูกเหยียดเชื้อชาติเพิ่มขึ้นช่วงโควิดระบาด

Apr 22 , 2021. 14:02 น. infoquest

สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลียน บรอสแคสติง คอร์ปอเรชัน (ABC) ซึ่งระบุว่า ผู้หญิงชาวเอเชียจำนวนมากเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายงานดังกล่าวเปิดเผยผลสำรวจโดยกลุ่ม “อิทส์ นอท อะ คอมพลิเมนต์” (It’s Not A Compliment – INAC) ซึ่งสอบถามประชาชน 343 คนที่เคยเจอกับพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตะโกนแซว การผิวปากเรียก การบีบแตรแซว การแสดงท่าทางคุกคาม และการสัมผัสร่างกายในที่สาธารณะ

ผลสำรวจระบุว่า 91.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเคยถูกล่วงเกินตามท้องถนนเป็นผู้หญิง และราว 1 ใน 4 ของจำนวนนี้เป็นผู้หญิงผิวสี โดยมีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด รองลงมาเป็นชาวเอเชียใต้ และชาวเอเชียตะวันออก

แม้การล่วงเกินตามท้องถนนจะลดลงในช่วงล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-19 แต่กลับมีการเหยียดเชื้อชาติเพิ่มขึ้น โดยผลสำรวจพบว่า 6.1% ของผู้ตอบแบบสอบถามเผชิญการคุกคามที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นเพเป็นชาวเอเชีย

ผลสำรวจนี้สอดคล้องกับรายงานของกลุ่มเอเชียน ออสเตรเลียน อัลลิแอนซ์ (AAA) ซึ่งระบุว่า โควิด-19 ส่งผลให้ชาวออสเตรเลียเชื้อสายเอเชียเผชิญการเหยียดเชื้อชาติเพิ่มขึ้นในปีก่อน โดยระบุว่า ผู้หญิงชาวเอเชียเผชิญการเหยียดเชื้อชาติมากที่สุดในร้านค้า ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หรือตามท้องถนนขณะเดินอยู่

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์